Uutiset
Maahantuojat
Autohifiliikkeet
Autohifistejä
Kilpailut
Autohifiopas
dB-Koulu
Sanakirja
Info

Tuomariäänestys 2007


Sanakirja

AI-NET-väylä
Alpinen käyttämä ohjelmalähteitä ja signaaliprosessoreja yhdistävä väylä, jota pitkin välitetään ohjauskäskyt, herätteet ja jopa äänidata. Liitin fyysisesti samanlainen, kuin Sonyn vastaava.

Aktiivinen järjestelmä
Tarkoittaa laitteistoa, jossa jokaiselle kaiutinelementille on oma vahvistinkanavansa. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaista elementtiä/elementtiparia voidaan säätää toisistaan riippumatta ja mikäli laitteiston muut osat sen mahdollistavat, saadaan myös jokaiselle elementille oma aikaviivekorjaus jne. (vrt. Pioneer ODR) Tälläinen "täysi" säädettävyys takaa myös oikein tehtynä ehdottomasti parhaan lopputuloksen. Pitää kuitenkin muistaa, että aktiivijärjestelmä vaatii huomattavasti enemmän vahvistimia (ja kaapelia jne. jne.), josta seuraa luonnollisesti laitteiston hinnan nousu ja ennen kaikkea säätämisen huomattava vaikeutuminen.

B
Magneettivuo ilmaraossa. [ T ]

Balansoitu signaali
Signaalin balansointi tarkoitta sitä, että signaalin + - ja 0 kulkevat jokainen omassa johtimessaan. RCA-johto ei ole balansoitua, vaan siinä + signaali kulkee johtimen keskellä ja - sekä 0 kulkevat suojavaippaa myöten. Balansoinnilla saadaan parannettua häiriösuojausta.

Bl
Voimakerroin. [ N/A ]

c
Äänen nopeus ilmassa, NTP, suunnilleen 342 m/s. NTP = Normal Temperature and Pressure

Cms
Kuvaa ripustusjäykkyyttä. [ m/N ]

D
Kartion tehollinen halkaisija. [ m ]

dB
dB eli desibeli on äänenpaineen yksikkö, joka vastaa 12% muustosta ilmanpaineessa. Yksi desibeli on pienin ihmiskorvan havaittavissa oleva muutos, 3dB on selvästi havaittavissa oleva muutos ja 10dB muutoksen ihminen aistii äänenpainen kaksinkertaistumisena.

DSP
Digital Signal Processing. DSP:tä käytetään korjaamaan stereokuvan vaiheongelmat, jotka aiheutuvat oikean ja vasemman puolen kaiuttimien eri etäisyysksistä kuuntelupisteeseen. Kuljettajan puoleinen kaiutin voi olla vajaan metrin päässä kun "pelkääjänpaikan" puoleiseen kaiuttimeen on matkaa kaksi metriä. Laite yksinkertaisesti vaimentaa ja viivästää lähinnä olevan kaiuttimen signaalia, jolloin stereokuva muokkautuu halutun laiseksi.

FASCA
Finnish AutoSound Challenge Association, Suomen virallinen kilpailuyhdistys. Järjestää AutoSound Challenge kilpailuja ja messuja autohifin edistämiseksi. Järjestää myös jokavuotisen Finaalin jossa kruunataan Suomen Mestareita.

Fb
Vastaava kuin Fc mutta kotelotyyppi refleksi. [ Hz ]

Fc
Systeemin resonanssitaajuus. Systeemi tässä tapauksessa suljettu kotelo, elementti ja vaimennusmateriaali. [ Hz ]

Fs
Resonanssitaajuus, kuormittamattomana. [ Hz ] Impedanssin itseisarvo korkeimmillaan, resistiivinen.

F3
Referenssitasoon nähden -3 dB:n piste. [ Hz ]

Hertsi
Hertsi (Hz) on äänen värähtelytaajuuden yksikkö, joka ilmoittaa värähdysten lukumäärää sekunnissa.

ISO-liitin
ISO-liitin on yleisin liitin ohjelmalähteissä. ISO-liitin on jaettu kahteen osaan: Ylempi osa (A-lohko) sisältää virransyötön sekä ohjaussignaalit kun taas alemmassa (B-lohko) ovat kaiutinsignaalit.

Jakosuodatin
Suodinpiiri, jonka avulla saadaan toistamaan vain haluttu taajuusalue. Alipäästö- eli lowpass-suodatin suodattaa korkeammat taajuudet pois. Ylipäästö eli highpass suodattaa taasen matalammat taajuudet. Suodattimen jakojyrkkyys kuvaa kuinka tehokkaasti suodatus tapahtuu jakotaajuuden jälkeen. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, jyrkempi on parempi.

Kick-paneeli
Nimensä mukaan etujalkatilan nurkkaan sijoitettu kaiuttimen asennuspaneeli

Kondensaattori
kts. virtakondensaattori

l
Magneettivuossa olevan puhekelan langan pituus. [ m ]

Midbasso
keski ja ylä basso taajuuksia toistava kaiutin(50-200 herziä). Käytetään myös sanaa Midrange. Yleensä midbassot ovat kooltaan 5.25" - 8":n elementtejä. Midbasson avulla pyritään saamaan efekti jolloin ihmiskorva luulee bassojen tulevan edestä. Mikäli midbassot on sijoitettu kuuntelupisteen etupuolelle.

Mms
Liikkuvien osien tehollinen massa. [ kg ]

MosFet
MosFet, transistori. MetalOxideSemiconductor Field Effect Tranistor. Käytetään yleisesti erityisesti vahvistimien virtalähteissä. Transistorit ovat juotettu jäähdytysprofiilia vasten, koska juuri ne tuottavat eniten lämpöä.

Oktaavi
Oktaavi (oct) vastaa taajuuksien suhdetta 1:2. Toisin sanoen kun taajuus puolitetaan, siirrytään yhden oktaavin verran alemmaksi, vastaavasti kun tuplataan, siirrytään seuraavalla oktaaville. Esimerkiksi 50Hz:stä 100Hz:iin on yksi oktaavi.

Oskilloskooppi
Mittauslaite, jolla voidaan mitata siniaaltoa ja signaaleja kuten esimerkiksi testata soittimen tai vahvistimen RCA-signaalilähtöjen toiminta ja signaalin leikkautumista volume säädöillä.

p
Ilman tiheys, NTP. 1.18 kg/m^3 (rho). NTP = Normal Temperature and Pressure.

Qes
Hyvyysluku, vain sähköiset häviöt.

Qms
Hyvyysluku, vain mekaaniset häviöt.

Qts
Hyvyysluku, kaikki häviöt huomioituna.

RCA
Standardiksi on yleistynyt RCA-liitin. RCA-kaapeli kuljettaa matalatasoisen signaalin ohjelmalähteeltä vahvistimelle. Kaiutinsignaalia ei saa liittää RCA-liittimiin ilman erillistä ns. kaiutin/linjataso-adapteria. Vahvistimissa on RCA-sisäänmenot (vasen ja oikea kanava) sisään tulevalle signaalille.

Re
Puhekelan resistanssi. [ Ohm ]

RMS
Tulee sanoista Root Mean Square ja kuvaa MAX. jatkuvaa puhdasta sini-tehoa, jonka vahvistin pystyy antamaan ilmoitettuun kuormaan. Käytännössä kertoo vahvistimen "todellisen" tehon. Arvon luotetavuus riippuu kuitenkin mittaustavasta ja myös valmistajasta

Sd
Kartion tehollinen pinta-ala. [ m² ]

S/N
Signal to Noise ratio: Kohinan ja signaalin suhde. Ilmoitetaan desibeleinä. Kertoo, kuinka paljon päätteessä on pohjakohinaa yms. häiriöitä suhteessa signaaliin. Kaikki yli 90dB lukemat ovat autokäytössä täysin riittäviä. D-luokan päätteissä S/N arvot ovat yleensä AB-luokan laitteista suuremmat. Tämä ei kuitenkaan haittaa, koska D-luokkalaisilla ajetaan lähes pelkästään subbareita (matalia taajuuksia), joten kohina ei kulkeudu etukaiuttimiin joissa se olisi selvimmin kuultavissa ja häiritsisi eniten.

Subwoofer
15-60Hz:n taajuuksia toistava kaiutin.

THD
Total Harmonic Distortion: Ilmoittaa kuinka paljon säröä vahvistin lisää signaaliin. Periaatteessa mitä pienempi arvo, sitä parempi. Alle 0.5% säröä ei käytännössä voi kuulla.

Thiele/Small -parametrit
Nämä parametrit ovat kehittäneet mm. A.N. Thiele ja myöhemmin R.H. Small. Parametrit kuvaavat elementin joitakin ominaisuuksia. Tärkeitä parametrejä esim. kotelosuunnitteluun. Katso: Fs, Fc, Fb, F3, Vas, D, Sd, Xmax, Re, Qms, Qes, Qtc, Cms, Mms, B, l, Bl, c, p.

TriMode
Vahvistimeen voidaan kytkeä samanaikaisesti kaksi kaiutinta stereona ja niiden lisäksi es. yksi subwoofer monona. Ongelmana on se, että komponenttien välisiä voimakkuuseroja ei ole mahdollista säätää kovinkaan helposti.

Vas
Ripustusjäykkyyden ekvivalenttitilavuus. Ilmamäärä jolla sama jäykkyys kun ripustusjäykkyydellä Cms. [ litraa ]

Virtakondensaattori
Virtakondensaattorin tarkoitus on tasata vahvistimen virtapiikkien aiheuttamaa jännitteenvaihtelua. Virtakondensaattori poistaa strobo efektin autosi ajovaloista. Kondensaattorin kytketään aina mahdollisimman lyhyillä kaapeleilla vahvistimeen. Nyrkkisääntö: 1 Faradi jokaista 1000 wattia kohden.

Xmax
Maksimi lineaarinen liikepoikkeama, yhteen suuntaan. [ mm ]

Yleismittari
Pieni mittauslaite, joko analoginen tai digitaalinen, jolla mitataan yleisimmin esimerkiksi tasasähköä, kuten autossa 12-14VDC. Vaihtosähköä esim 230 VAC. Resistanssimittauksia(sähköistä vastusta) Virtaa ja kondensaattoreiden kuntoa. Apuvälineenä sähköisissä vioissa. Välttämätön mittari autohifistille.


Sähköpostiosoitteesi

Lisättävä tai muutettava sana

Selitys

Autoala.net
AutoSound
Emma Finland ry